Jarl Frithiof

Jarl Frithiof - styrelseordförande i Aktiebolaget FHW Fastigheter Sverige. Jag anser att en av de bästa investeringarna som man kan ha är en hyresfastighet. Fastigheter är intressanta för att det ger förutsägbara inkomster och förutsägbara utgifter. Nackdelar är framförallt som jag ser är att de kräver hög kapitalinsats Fastighetsmarknaden i Sverige är en av de mest likvida och aktiva i Europa. Det i Sverige hårt reglerade hyressättningssystemet bidrar till en stabil och långsamt stigande hyresutveckling såväl för bostäder som svenska hyresbostadsfastigheter. Detta har över tiden visat sig vara god avkastning i förhållande till dess låga risk. Sänka driftskostnader höjer fastighetsvärdet och också direktavkastningen. Kanske kan bostadshyresfastigheter bli basen även i din portfölj? Jarl Frithiof, grundare och
styrelseorförande i Trading Times Kapitalinvest, tidigare chef för Strategisk utveckling och Globala Partners på SAS Cargo och SAS International i USA, Asien och Europa.

FHW Kungsberg Fastigheter AB

Industrigatan 4A, 7 tr
112 46 Stockholm

Telefon: 0725-106070
E-post: info@fhw.se