Våra förvärv

Styrelsen i FHW Smörtinan AB Org. nummer 559076-7116 har den 17:e oktober 2016 beslutat att erbjuda andelar i följande fastighet.

Kv . Smörtinan 6 Vårgårda.

Erbjudandet omfattar maximalt 927 andelar som erbjuds till kursen 65.804 kr samt 2.212 kr avseende lagfartskostnad inklusive 653 kr avseende övriga förvärvskostnader per andel (1/927). Sammantaget kommer andelar till ett värde av maximalt 21.350.000 kronor erbjudas till en begränsad målgrupp investerare. Som investerare erhåller du årligen 2.632 kr (4 %) som direktavkastning per andel utöver del av fastighetens värdeökning. Investeringshorisont är 0-7 år på respektive fastighet. I sådant fall förtida exit eller realisering av hela eller delar av gjord investering önskas före ordinarie exit hanteras detta via vår andrahandsmarknad där aktuell värdering ligger till grund för andelens prissättning.

1/927 del av fastigheten (pris per andel) 65.804 kr

Lagfartsavgift om 4,25 % 1.559 kr
Övriga förvärvsrelaterade kostnader 653 kr

Årlig utbetalning i form av prognostiserad direktavkastning 2.632 kr

Prognos värdeökning / år från 3.290 kr

Totalt årligt avkastningsmål 9 %

Utbetalning av årlig direktavkastning sker senast den sista februari avseende föregående år. Andelsägare och erhåller andelsbevis med säkerhetsintervall i inomläge 65-100 %.

Förvärvsobjekt 3

Aktiebolaget FHW Fastigheter Sverige Org nr 559036-2041 har den 12:e december 2016 beslutat att erbjuda andelar i följande fastighet.

Objekt nr 3. Erbjudandet omfattar maximalt 207 andelar som erbjuds till kursen 48.368 kronor per andel (1/827-del). Sammantaget kommer andelar till ett värde av maximalt 10.012.176 kronor erbjudas till en begränsad målgrupp investerare. Som investerare erhåller du årligen 1.935 kr (4 %) som direktavkastning per andel utöver del av fastighetens värdeökning. Investeringshorisont är 0-7 år på respektive fastighet.

Objektet färdigställdes 2015 är beläget i anslutning till en storstad med goda kommunikationer. Totalt rör det sig om ett 30-tal lägenheter med mycket hög boendestandard i ett område med stor efterfrågan. Vår målsättning är att vi skall tillträda denna fastighet skiftet mars-april 2017.

Affärsförslag för andelsägare

Pris per andel (1/827-del) 48.368 kr

Årlig direkt avkastning: 4 %

Målsättning årlig värdestegring: från 5 %

Totalt årligt avkastningsmål: 9 %

Utbetalning av årlig direktavkastning sker senast den sista februari avseende föregående år. Andelsägare och erhåller andelsbevis med säkerhetsintervall i inomläge 65-100 %.

Vårt första förvärv Koljan 7 övertecknades med över 100%

***SLUTSÅLT*** Beskrivning av objektet Koljan 7 Malmö, Järnvägsg. 31 i Limhamn

Bostadsyta: 633 m2

Butiksyta: 194 m2

Kontorsyta: 105 m2

Lageryta: 105 m2

Summa: 932 m2

FHW Kungsberg Fastigheter AB

Industrigatan 4A, 7 tr
112 46 Stockholm

Telefon: 0725-106070
E-post: info@fhw.se